Club TOTAL  Başvuru Formu
Ad : *
Soyad : *
Cinsiyet : *
Doğum Tarihi         *
İl :
   *
İlçe         *
Cep Telefonu :      *
E-posta Adresi :
Araç Plakası:             *

CLUB TOTAL SADAKAT PROGRAMI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, TOTAL OIL Türkiye A.Ş’ye (Total) ait Club TOTAL Sadakat Programı (“Program”); üyelerine, Club TOTAL ile T.C. sınırları içerisindeki TOTAL istasyonlarında yakıt alışverişi sonrasında ve TOTAL’in diğer markalar ile yapacağı işbirliklerinden, tekliflerden, her türlü kampanyalardan ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, indirim imkânları gibi TOTAL tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar (“Avantaj(lar)”) sağlamak amacıyla oluşturulmuş, dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir.

PROGRAM’A ÜYE OLMAKLA ve Club TOTAL SADAKAT PROGRAMI KAMPANYA, FAYDA VE AVANTAJLARINDAN YARARLANMAKLA AŞAĞIDAKİ PROGRAM GENEL ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMEKTESİNİZ.

TANIMLAR:

Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet, PC ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Total isimli mobil aplikasyonu ifade eder. Mobil Uygulama’nın/Yazılım’ın lisansı TOTAL tarafından Üye’ye sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde verilmiştir.

Club TOTAL: Üye’nin, TOTAL tarafından belirlenecek TOTAL istasyonlarında her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekilişine hak kazanma ve indirim imkanlarına ulaşması amacı ile TOTAL’in müşterilerine sunduğu Sadakat Programıdır.

Club TOTAL Bakiyesi: Üye’nin yararlanmakta olduğu Club TOTAL Sadakat Programı hesabındaki, her akaryakıt alımında Üye’nin ibrazı ile ve aldığı ürüne göre değişen oranlarla kazandığı puanlar yüklenerek oluşan, TOTAL tarafından belirlenecek TOTAL istasyonlarında kullanılabilen bakiyeyi ifade etmektedir.

Üye: Kişisel bilgileri Mobil Uygulama'daki alanlarda belirtilen Club TOTAL Sadakat Programı’na Üyelik kaydı esnasında ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kullanıcı Sözleşmesi’ni Okudum ve Kabul Ediyorum”' yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme'yi onaylaması ile Club TOTAL Sadakat Programı Üyesi olan Mobil Uygulama ziyaretçisi, içerik sağlayıcısı ve/veya mobil uygulama kullanıcısı olan gerçek kişidir.

Üyelik Bilgileri: Üye’nin ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, cep telefonu, e-posta adresi, yaşadığı il ve ilçe, araç plakası verilerini içeren kişisel bilgilerdir.

Program İşbirlikçisi: Program’ın ve Mobil Uygulama’nın aktif ve çalışır kalmasını sağlayan firmalardır.

Program Ortakları: Program dahilinde TOTAL’in üyelerine sağladığı kampanya, avantaj, indirim vb. hizmetleri sunma noktasında işbirliği yaptığı firmalardır.

Mobil Ödeme: Program dahilinde TOTAL ve BKM Express’in (BKM Express yerine geçen yahut buna eklenen cüzdan kuruluşunun) Club TOTAL üyelerine sağladığı, akaryakıt alımında araçtan inmeden mobil uygulama vasıtası ile yapılan ödeme işlemidir.

GENEL ŞARTLAR:

1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.

2. Club TOTAL’in ve Mobil Uygulama’nın mülkiyeti TOTAL’e aittir. Mobil Uygulama ile ilgili tüm hizmetler TOTAL tarafından yetkilendirilen Program İşbirlikçileri tarafından sağlanmaktadır.

3. Club TOTAL’in, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için alınan yakıt tutarının istasyon marketinde Üye’nin Club TOTAL hesabına işlenmesi gerekmektedir. Club TOTAL hesaplarına, alınan yakıt karşılığında puan yüklenmesi işlemi TOTAL istasyonlarında bulunan POS cihazları aracılığı ile yapılabilmektedir.

4. Club TOTAL üyeliği ve buna ilişkin hak ve yükümlülükler kişiye özeldir, vefat hali dahil herhangi bir şekilde başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, TOTAL’in onayı olmaksızın TOTAL’e ait Sadakat Programları dışı başka bir karta devredilemez ve hiçbir surette nakde çevrilemez.

5. Üye, Club TOTAL Mobil Uygulaması’nın yüklü olduğu cihazın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu TOTAL’e gecikmeksizin 444 0 496 numaralı iletişim hattı üzerinden bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Club TOTAL hesabı, TOTAL tarafından pasif konuma getirilecektir.

6. TOTAL, iş bu genel şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

BAKİYE, AVANTAJ’LAR VE KART SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Club TOTAL'deki birikmiş bakiye, hiçbir surette nakit paraya çevrilemez.

2. Üye, Club TOTAL kullanımında Mobil Uygulama’nın yüklenmesi ve/veya SMS ile veya Web üzerinden başvuruda bulunmasını takiben yapılacak ilk alışverişte avantajlar kazanmaya başlayacaktır. Avantajların kullanılabilmesi için Üye’nin KVKK onayı vererek kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

3. TOTAL bir yıl boyunca hiçbir işlem yapmamış kartların içinde bulunan puanları silebilir.

4. Mobil Uygulama ve Club TOTAL’in kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve Club TOTAL puanlarının kullanım süresi TOTAL tarafından belirlenmektedir. TOTAL, Club TOTAL Sadakat Programı koşullarını, faydalarını belirleyecektir. TOTAL, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye’ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, Club TOTAL'in kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir.

5. Geçerli koşullar TOTAL’in iletişim kanallarında görülmektedir. TOTAL tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puan vb. çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve/veya Total hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer Programlar için de geçerli olacaktır.

6. Mobil Ödeme işlemi, çeşitli nedenlerden dolayı onaylanmayabilir. Limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kullanım tarihinin geçmesi, güvenlik kodunun yanlış ya da eksik girilmesi, onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı ihbarlı hesap olması gibi hallerde Kredi Kartından provizyon alınamayabilir. Ödeme onayının başarısız olduğu, tamamlanmadığı anlamına gelen böyle bir mesaj alınması halinde Üye’ye; kart bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadan ilgili banka ile bağlantı kurması önerilir. Üye, ödemenin herhangi bir sebeple onaylanmaması, yasa dışı kart kullanımı ve Üye ile Üye’nin Kredi Kartı kullandığı bankanın arasındaki kredi ilişkisinden dolayı TOTAL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

KİŞİSEL VERİLER, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Üye, Program süresince kendisi tarafından sağlanan yahut Mobil Uygulama kullanımı esnasında sair yolla elde edilen kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin kişisel veri yahut hassas kişisel verileri de içerebileceğini bildiğini, bu kapsamda TOTAL ve Program İşbirlikçileri tarafından aşağıda belirlendiği üzere işlenmesine, üçüncü kişilerle ve bu Sözleşme’de belirlenen sınırlar dahilinde paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

2. Program ve Mobil Uygulama kapsamında Üyelik Verileri ve Club TOTAL Bakiyesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Üye, Kanunlarda öngörülen ve bu bilgilerin daha uzun süre tutulmasına hükmeden düzenlemeler saklı olmak kaydıyla, kayıt esnasında ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin dahil olduğu tüm kişisel verilerinin Program üyeliği süresince ve Program üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesinin/sonlandırılmasının ardından TOTAL ve Program İşbirlikçileri tarafından Program dahilindeki amaçlar (genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanımları, reklam, pazar araştırması anketleri, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve benzeri pazarlama faaliyetleri vb.) çerçevesinde, verilen hizmetlerin kalitesini ölçümlemek, müşteri memnuniyeti, pazarlamaya ve sair amaçla işlenmesine, TOTAL ve Program Ortakları ve İşbirlikçileri tarafından gerektiğinde hizmetlerin verilmesi amacı ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına, TOTAL ve Program İşbirlikçileri’nin yurtiçi ve yurtdışında sahip oldukları/kiraladıkları sunucularda saklanmasına, bu kapsamda sunucuları tedarik eden firmalar ile de paylaşılmasına ve bunlar tarafından işlenmesine açık rıza vermiştir.

Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini TOTAL kurumsal KEP adresi olan total.kurumsal@hs03.kep.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirmelidir.

Üye’nin bilgileri TOTAL ve Program Ortaklarının hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir.

3. Belirlenen yahut gerekli sürenin dolması ardından toplanan Üyelik Verileri ve Uygulama Bakiyesi 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak TOTAL tarafından anonimleştirilecek ve/veya silinecektir.

4. Üye, sadece TOTAL mobil ödeme modülünde kullanılan Kredi Kartı verilerinin Program süresince TOTAL tarafından saklanmadığını, bu bilgilere ait her türlü sorumluluğun BKM Express (BKM Express yerine geçen yahut buna eklenen cüzdan kuruluşu) olduğunu, bu kapsamda TOTAL’in Program İşbirlikçileri’nin hiçbir fiilini taahhüt etmediğini yahut bunlara ilişkin sarih yahut zımni hiçbir garanti vermediğini kabul eder.

5. Uygulama kullanımı ve Program süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Club TOTAL Sadakat Programı ve Club TOTAL üyelikleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

6. Üye, kendisine tanımlanan Club TOTAL üyeliğini, Uygulamayı ve bunlara bağlı kullanıcı adı ve/veya şifreyi 3. şahıslara vermemeyi, Club TOTAL üyeliğini ve Uygulamasını kullandırmamayı, bunların saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu, TOTAL’in, Üye’nin kişisel verilerinin korunması hususunda sorumluluğunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen hükümler ile sınırlı olduğunu, Üyeliğin/Uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya Üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, TOTAL’in diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal üyeliği iptal etme ve üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye’ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

1. Uygulamanın tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları TOTAL’e aittir. Aksi belirtilmedikçe, Uygulamada yer alan logo, marka, isim, alan adı, etkinlik sayfası ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve TOTAL’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyelere, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Uygulamaya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz.

2. TOTAL’in Program ve Uygulamaya yönelik her türlü taahhüdü işbu Sözleşme ile sınırlı olup, bu Sözleşme’de yazılanlar haricinde, Uygulama yahut Program’ın başarısı, hatasızlığı, devamlılığı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sarih yahut zımni hiçbir taahhüt vermemiştir.
Total’e bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerimin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğimi, uyuşmazlık halinde TOTAL’e ait her türlü kaydın kesin delil sayılacağını, yukarıda maddeler halinde belirtilen Club TOTAL Sadakat Programı’na ve Club TOTAL kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen Club TOTAL Card Programına ve Club TOTAL Card kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.