Club TOTAL  Başvuru Formu
Ad : *
Soyad : *
T.C. Kimlik No :
Cinsiyet :
Doğum Tarihi         *
Mahalle : *
Cadde/Sokak : *
Apt. Adı :
Apt. No :    *
Daire No :    *
Semt :
İl :
İlçe          *
Posta Kodu :   
İrtibat Telefonu :         *
Cep Telefonu :      *
E-posta Adresi : *
Eğitim Durumunuz :
Araç Plakası:            
    ClubTOTAL Kart Sahibi Olmak için Genel Şartlar
 
 1. Club TOTAL kartın mülkiyeti “TOTAL OIL Türkiye A.Ş” ye aittir. Kart hamili, başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve görevliye teslim ettikten sonra kartını teslim alır ve puan biriktirmeye başlar. Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır Kart hamili , başvuru bilgileri sisteme tanımlandıktan ve onaylandıktan sonra ( en geç 1 ay içerisinde ) kazanmış olduğu puanlarıyla hediye sipariş edebilecektir. Ancak kart talep başvurusunda bulunulması TOTAL’e başvuruyu kabul etme kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.
 2. Kart hamili başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul eder.
 3. TOTAL dilediğinde kartı, bir banka, finansman kuruluşu veya başka ortaklıklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir.
 4. TOTAL kartın kullanımında aksaklık tespit edilmesi durumunda kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir, kart başka ürünleri ile değiştirebilir veya devredebilir. Kart hamili şimdiden bunu kabul eder.
 5. Kart hamili olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Kart hamili kartı iyi durumda tutmak ve kullanmak yükümlülüğündedir.
 6. Kart hamili başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu, formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder. Kart hamili formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemek ile yükümlüdür.Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan Kart hamili sorumludur.
 7. Kart hamili formda doldurduğu bilgilerin gerek TOTAL, gerekse TOTAL tarafından belirlenen 3. kişiler tarafından düzenlenen aktivitelere, kampanyalara , davet, posta , e mail , SMS gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.
 8. Kart, sadece hamili tarafından Türkiye genelinde Club Total üyesi TOTAL istasyonlarından ve TOTAL tarafından belirlenecek diğer kart ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılacaktır.
 9. Kart, kart hamilinin TOTAL kart merkezi tarafından onaylanmış puan toplamına karşılık terminal üzerinden hediye sipariş etme, hediye teslim alma veya iptal işlemlerinde kullanılır.
 10. Kart hamili, kartı kullandıkça, slip üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa o anda istasyona / bayiye itirazını yapacaktır.
 11. Kartın 1 gün içinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı TOTAL tarafından belirlenebilecek ve değiştirilebilecektir. Programın suiistimalinin tespiti halinde kart hamili herhangi bir puan veya hediye kazanamayacaktır. POS slibi ile bu durum bildirilecektir.
 12. Kazanılan puanlar otomatik olarak kart tarafından terminal üzerine kaydedilecek ve online olarak (veya en geç 1 gün sonra) TOTAL merkezdeki kart hamili puan hesabına aktarılacaktır.
 13. TOTAL programın içeriğinde değişiklik yapabilir. Hediye türleri, hediyelerin puan değerleri, puan kazanma şartları TOTAL tarafından her zaman değiştirilebilir.
 14. Bu program, önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.